DataExplorer

DataExplorer - inteligentní správa datového obsahu

Standardní technologie v kombinaci s našimi vlastními algoritmy poskytují prostředí pro efektivní správu rozsáhlých dat. Najdete zde například vyhledávací služby pro různé typy obsahu, a to včetně detekce duplicit a podobností, analýzu chování uživatelů, ale také postupy, které jsou v souladu s platnou legislativou.

Informační leták nasazení

DataExplorer

…zvládáme klíčové úlohy

 • uložení velkého množství dokumentů různých typů
 • vyhledávání dokumentů podle obsahu, klíčových slov či podobnosti
 • automatické i manuální strukturování obsahu
 • řízení přístupu k dokumentům, vč. auditování
 • podepisování dokumentů, automatická archivace a skartace
 • řízení procesu oběhu dokumentů
 • napojení na datové schránky
 • manuální i automatické vkládání digitálních a papírových dokumentů
QR Kódy

Papírové dokumenty dobrý sluha, ale zlý pán

Technologie, díky níž efektivně převedete velké množství papírových dokumentů do elektronické podoby se vším všudy, tedy i s textovým obsahem zpracovaným a uloženým tak, aby se v něm dalo efektivně vyhledávat. Poskytujeme Vám řešení na míru propojující existující dokumenty a identifikační kódy, které využívá naše algoritmy na zpracování textu v kombinaci se špičkovou OCR technologií společnosti ABBYY FineReader.

Xingle

…s obrázky umíme věci, které jinde nenajdete

Vyhledávací technologie na obrázky, díky které se můžete ve velké sadě obrázků jednoduše zorientovat pomocí barev, tvarů a dalších automaticky detekovaných rysů. Díky chytře navrženým algoritmům umíme najít podobné obrázky či Vás můžeme navigovat k hledanému obrázku pomocí inteligentního našeptávače tagů.

Informační leták Xingle

DataExplorer

Moduly úložiště

 • Úložiště certifikátů
 • Digitalizace listinných dokumentů
 • Propojení s adresářem (nebo personálním systémem)
 • Podpora workflow
 • Archivace zpráv z datových schránek

Základní informace

DataExplorer je určen pro správu dokumentů sdílených desítkami až stovkami uživatelů. Každý uživatel má dostupné jen ty dokumenty, které odpovídají jeho přístupovým oprávněním. Každý dokument má nabídku, ze které lze přímo vyvolat uživateli povolené operace.

z pohledu kategorizace se datové úložiště řadí mezi systémy na správu dokumentů (DMS - Document Management System). Má však některé rysy, které ho předurčují i ke specifickému využití v prostředí, kde by bylo nasazení jiného DMS systému pro zákazníka příliš komplikované.

Úložiště má jednak samostatná moderní uživatelská rozhraní (ASP.NET webová aplikace, klient WPF a Silverlight klient), jednak otevřené technické rozhraní postavené na technologii webových služeb, které umožňuje jeho integraci s jinými systémy (např. IntraDoc resp. systémy třetích stran). Díky oddělenému technickému rozhraní lze počítat s jeho širším použitím.

Komplexní vyhledávání

Vyhledávání dokumentů je postaveno jednak na vyhledávání v popisných položkách dokumentů a jednak na běžných zvyklostech z internetových vyhledávačů – jednoduché dotazování včetně tzv. našeptávače. DataExplorer poskytuje přehledně uspořádané výsledky hledání s názvy dokumentů, úryvky textů, miniaturami obrázků a informacemi o umístění ve složkách, do kterých lze přímo přejít.

Struktura dle Vašich požadavků

DataExplorer je určen pro správu v podstatě libovolného množství dokumentů. Dokumenty jsou rozčleněny do oblastí a okruhů, ke kterým jsou přidělována oprávnění jednotlivým uživatelům archivu. Pro každý okruh mohou uživatelé ručně (připojené externí systémy automaticky) zadat k dokumentu definované – např. archivační a skartační – údaje.

DataExplorer umožňuje přepínání mezi více instancemi úložiště dokumentů. Uživatel tak může pracovat s jedním uživatelským rozhraním, ale přitom se pohybovat ve více oddělených datových úložištích systému DataExplorer.

Úložiště certifikátů

Úložiště certifikátů zvyšuje důvěryhodnost uložených dat. Modul ukládá přiložené certifikáty včetně elektronického podpisu a časová razítka získaná od certifikačních autorit. Jsou zajištěny úlohy spojené s vyhledáváním dokumentů podepsaných stejným certifikátem, za období apod. Dále jsou realizovány úlohy opakovaného podesání dokumentu (přepodepsání), ověření zda je certifikát platný, ověření, zda binární podoba dokumentu nebyla změněna po elektronickém podepsání nebo opatření časovým razítkem.

Digitalizace listinných dokumentů

Digitalizace papírových listin pomáhá automatizovat procesy spojené s převodem listin do elektronického archivu. Je minimalizován rozsah znalostí a dovednostní uživatele, který provádí skenování. Modul poskytuje konverzi obrazových formátů a ukládání do PDF/A, které plně zajišťuje současné legislativní požadavky. Archivní PDF obsahuje kromě obrazové informace také rozpoznaný textový obsah OCR technologií. To zajišťuje možnost vyhledání dokumentu v archivu i na základě informace obsažené pouze v textu. Modul využívá špičkové technologie FineReader od společnosti ABBYY.

Synchronizace s adresářem

Propojení s adresářem organizace zajišťuje automatizované přidělení rolí pro práci s dokumenty. Komunikace modulu s adresářem uživatelů může být zajištěna jednak standardním způsobem s využitím LDAP nebo konfigurována na míru pro rozhraní personálního systému organizace. Bezprostředně po synchronizaci má uživatel k dispozici pouze ty dokumenty, které odpovídají jeho zařazení v organizační struktuře organizace.

Podpora procesů

Podpora workflow zajišťuje procesy spojené se zpracováním dokumentů uložených v úložišti.

Archivace zpráv

Archivace zpráv z datových schránek pomáhá automatizovat procesy spojené s příjmem, odesláním a následnou archivací zpráv z datových schránek.

Chcete vědět více?

Kontakujte Marka Hovorku na telefonu +420 583 802 583 nebo mailu hovorka@inflex.cz.